e-Gids - World Wide Web gids voor ideele organisaties

Het projekt e-Gids is definitief in de ijskast gestopt.

De e-Gids is een World Wide Web site waar ideële organisaties zichzelf kunnen presenteren op Internet. Een gids met adressen en informatie van maatschappelijke organisaties die aktief zijn op het gebied van milieu, arbeid, mensenrechten, vluchtelingen, vrede, gezondheid, vrouwen en sociale onrechtvaardigheid. Ook biedt het plaats voor organisaties die op een andere manier vorm proberen te geven aan de samenleving.

De e-Gids is tevens een vertrekpunt voor zoektochten op Internet. Een gids voor mensen op zoek naar ideële activiteiten, akties, campagnes en informatie van maatschappelijke organisaties.

Een pagina in de e-Gids kost jaarlijks slechts f 28,20.

© 1996, 1997 stichting SNoRE
Stuur je vragen en reakties naar e-gids@snore.org
Graphics © André van Toly, Jan van der Berg.