De Discussie
De discussie | Discussiebijdragen | Uw bijdrage | uk English


foto Jan van Tefelen fotografie Het is nog geen vijfentwintig jaar geleden dat veel mensen met een handicap op instituten woonden 'in de bossen'. De enige keer dat zij 'buiten' kwamen, was tijdens de speciale maandagmiddag op de kermis, die dan geheel gratis voor hen werd opengesteld. De wat oudere gehandicapten mochten op een doordeweekse avond bij V&D hun Sinterklaas-inkopen doen.

Intussen zijn mensen met een handicap niet langer afhankelijk van liefdadigheid. Zij streven naar gelijke rechten van mensen met en zonder handicap. Dit uitgangspunt van gelijke rechten is zelfs vastgelegd in de Standard Rules (de standaardregels) van de Verenigde Naties. Deze regels zijn door de gemeente Nijmegen - als eerste gemeente in Europa - onderschreven. Het gaat dan om gelijke rechten op het gebied van toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte, van arbeid, verkeer en vervoer, onderwijs, wonen, etc. Ook sport is van groot belang voor de deelname van mensen met een handicap aan de samenleving. Juist bij de wandelsport is integratie van mensen in een rolstoel heel goed mogelijk.

De Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG), de landelijke Gehandicaptenraad en de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS) pleiten daarom al jaren voor deelname van rolstoelgebruikers aan de Vierdaagse. Mensen in een rolstoel willen om precies dez elfde reden meedoen als die andere 35.000 deelnemers: vanwege de prestatie en de unieke sfeer.
Rolstoelgebruikers verdienen in onze ogen ook een gelijkwaardige beloning voor een gelijkwaardige prestatie. Dus óók een Vierdaagsekruisje, in plaats van een certificaat. Vandaar onze campagne:

'Natuurlijk (verdienen rolstoelers ook) een kruisje'.


Hieronder ziet u bijdragen van mensen die gereageerd hebben op een van de volgende stellingen:

  1. Er zou niet zoveel ophef gemaakt moeten worden over deelname van rolstoelgebruikers aan de Vierdaagse. Dit is de gewoonste zaak van de wereld.
  2. Natuurlijk moeten rolstoelgebruikers ook een Vierdaagsekruis krijgen. Een gelijkwaardige prestatie moet gelijkwaardig worden beloond.

U kunt meedoen aan de discussie door gebruik te maken van het formulier op de volgende pagina en te reageren op een van de bovenstaande stellingen. Ook steunbetuigen zijn meer dan welkom!


Discussiebijdragen

Ik denk, dat rollers in de vierdaagse niet het probleem is. Het werkelijke probleem begint bij het steeds voller worden van de parcoursen. Misschien dat er daarom zoveel onnodige ophef wordt gemaakt over de rolstoelkwestie. In een overvol legioen wandelaars is het lastig je eigen weg te banen. Om er dan ook nog rolstoelers bij te krijgen...
De discussie is volgens mij dan ook niet of rollers mee mogen doen, natuurlijk mogen ze meedoen. Om de vermeende overlast en om gedoe over wel of geen gelijkwaardige prestatie te voorkomen is een compromis een goede zaak. Laat rollers op de drukste delen van het parcours een afwijkende route volgen, dat schept ruimte voor de rollers en voor de wandelaars. Laat ze allemaal een zelfde afstand rollen, dus niet een verplichte afstand naar leeftijd. Dan kan er ook in de regelementen een apart hoofdstuk over rolstoelers gemaakt worden. Daarmee is dat ene regeltje over de ene voet voor de andere plaatsen enzo dan ook geen probleem meer. Een kruisje met rolstoelers-bandje als beloning is een goed idee.

Ik, als wandelaar vraag me nog wel even af hoeveel mensen, die hier reageren, ooit zelf hebben meegelopen in een vierdaagse of soortgelijk evenement.

De KNBLO staat voor het beoefenen van Lichamelijke Opvoeding; nergens wordt iets gezegd over sport voor validen of invaliden. Ik hoop,dat de KNBLO dit eens gaat beseffen.

Conny Molenaar
Haarlem, NL - Friday, July 18, 1997 at 10:28:02 (MET DST
stelling 1
Wat de ophef betreft leg ik dit uit als middel om aan te tonen dat er anders nog geen gebouw toegangkelijk zou zijn en niemand nog van integratie gehoord zou hebben.
Denkbeelden en zienswijzes veranderen niet altijd zonder slag of stoot
en soms moet er geschreeuwd worden in een discussie tenzij er goed geluisterd wordt naar de inhoud en argumentatie.
Ophef als middel om mensen te leren inzien dat mensen met of zonder handicap mensen blijven. Zonder nuanceringen is ophef ook maar een loze kreet, maar in de huidige context zeer nuttig.
Helaas zijn de denkbeelden [ nog ] niet zodanig bijgesteld of veranderdt dat er geen ophef meer nodig is. May be next year.........

stelling 2
Als het allereerste bestuur eens kon zien waartoe hun " wandel "-
vierdaagse regelement toe heeft geleid, zouden zij zich niet de ogen uit hun hoofd schamen ? De formulering klinkt tegenwoordig bijna racistisch maar in die jaren waren er geen rolstoelers en mensen met een beperking werden zorgvuldig buiten de maatschappij gehouden en gezond in de bossen verstopt waardoor het eerste bestuur voor deze formulering geen blaam treft.
Nee, mijn aanklacht richt zich tegen het huidige bestuur die geen wijziging van statuten wil en daardoor het eerste bestuur zwaar in verlegenheid brengt, en niet alleen door die kortzichtige houding maar tevens door die rigide uitleg van statuten.
Het lijkt nu haaks te staan op wat de eerste opzet was namelijk verbroedering, niet het resultaat maar de deelname was belangrijk, op dit moment staat het teken in strijd. Logisch, want door aparte positie van mensen met een handicap te onderstrepen [ geen kruis ],is
de integratie en verbroedering ver te zoeken.
De gezamelijke geleverde prestatie respecteer ik diep, het huidige vierdaagse betuur krijgt van mij het kruisje na........

Met vriendelijke groeten, Jan Dick Bruyne

Jan Dick Bruyne <jdbruyne@antenna.nl>
Nijmegen, ned. - Thursday, July 17, 1997 at 11:54:23 (MET DST
Natuurlijk moet er wel ophef gemaakt worden; 't is helaas nog lang niet de gewoonste zaak van de wereld
Henk van Toly
Lochem, - Wednesday, July 16, 1997 at 11:48:41 (MET DST
Ik vind de hele discussie flauwekul. het moet nu maar eens afgelopen zijn. Het gaat maar om 10 rolstoelers op een lopersaantal van 35.000, dus waar gaat het nu eigenlijk over. Ik heb zelf MS en zit ook af en toe in een rolstoel. Ik weet dat rolstoelers juist heel erg voorzichtig doen, zodat ze anderen niet tegen de benen rijden. Als er uiteindelijk niet reglementair mag worden meegedaan, vind ik dat rolstoelers zich daar wel bij moeten neerleggen.
Anita Gordon
Nederland - Wednesday, July 16, 1997 at 11:23:16 (MET DST
Dat er 'zoveel' ophef gemaakt moet worden zodat rolstoelers mee kunnen doen aan de Vierdaagse, vind ik beschamend. Het toont weer overduidelijk aan dat de maatschappij nog lang niet klaar is voor integratie van (o.a.) gehandicapten in het dagelijkse leven.

Gelukkig zijn er organisaties die zich sterk maken om die integratie 'de normaalste zaak van de wereld' te laten worden. Gelukkig maken die zoveel ophef dat rolstoelgebruikers nu toch mee kunnen doen aan de Vierdaagse, waardoor ze natuurlijk ook een kruisje verdienen.

Overigens, zijn er ook rolstoelgebruikers die meedoen met een 'Is Het Hier Oorlog ?' spandoek ?


Ace Suares <ace@snore.org>
Ubbergen, Nederland - Tuesday, July 15, 1997 at 18:20:32 (MET DST
Ik vind het verschrikkelijk, de mensen die tegen deelname van rolstoelgebruikers aan de Vierdaagse zijn. Dat is allemaal uit weelde. Dat zijn mensen die zelf overal heen kunnen, met de auto, de fiets of lopend. Ik heb zelf een dochter met een handicap. Die loopt tegen zoveel beperkingen aan. Gebouwen die niet toegankelijk zijn, oneffen wegen, niet aangepaste WC's. Ik heb er hier vanmorgen met een aantal buurvrouwen over gediscussieerd en die waren het allemaal met mij eens. Ik vind dat de rolstoelgebruikers een gouden kruisje moeten krijgen en gewone wandelaars een koperen kruisje. Ze zouden zelf eens twee dagen in een rolstoel moeten meerijden. Dan weten ze waar ze over praten.
Mevr. Gerritsen
Angeren, Nederland - Tuesday, July 15, 1997 at 11:49:03 (MET DST
Ik ben boos over de `actie poster'. De energie kan beter worden gestoken in de rolstoelvierdaagse in Delden. Nu wordt de energie gestoken in anderhalve rolstoeler die deelneemt aan de Vierdaagse. Als dezelfde energie in de rolstoel van Delden wordt gestoken, hoeft Delden ook niet meer afhankelijk te zijn van subsidie.
Dhr. v/d Lans, voorzitter van de clun `Gouden Kruisdragers'.

van der Lans
Nederland - Tuesday, July 15, 1997 at 10:47:31 (MET DST
In ieder geval behoort het 'rollen' van de vierdaagse met een
vierdaagsekruisje beloont te worden, een certificaat is
belachelijk !
Sorry 'rollers' maar ik ben het met de wandelaars eens dat het
hier niet om een echte 'wandel'prestatie gaat.
Pure onzin vind ik de overlast die 'rollers' zouden veroorzaken,
dat kan ik soms ook van wandelaars zeggen tov andere wandelaars.

De kwestie van het vierdaagsekruisje is volgens mij heel simpel
op te lossen : Er komt een 'rollers'-kruisje.
Het 'rollers'-kruisje heeft als basis het vierdaagsekruis, met
ergens een 'rolstoelband' erin/om verwerkt.

Op deze manier worden zowel de wandelaars als de 'rollers'
gewaardeerd op hun prestatie.

Overigens zou een 'rollers'-kruisje niet alleen bij de vierdaagse
maar bij iedere wandeltocht mogelijk moeten zijn.wandelmars vantoepassing zou moeten zijn.

vierdaagse geen 'rollers'-kruisje laten maken ipv een certificaat?


M. Hermsen
- Tuesday, July 15, 1997 at 09:15:58 (MET DST

Terug naar de bovenste bijdrage.


Home Discussie Actueel Argumenten Voorgeschiedenis Achtergrond
WIG - Werkgroep Integratie Gehadicapten, e-mail wig@xs4all.nl
Ontwerp André van Toly.
Voor het laatst veranderd: .