Pro/Contra
Argumenten Pro/Contra | Links


Integratie versus 'laat ze hun eigen Vierdaagse maar organiseren' en 'de reglementen'
Mensen die tegen deelname van rolstoelgebruikers aan de Vierdaagse zijn, roepen: "Laat ze maar naar Delden gaan naar de rolstoel-Vierdaagse." Of: "Laat ze hun eigen Vierdaagse maar organiseren."
Deze opmerkingen gaan volledig voorbij aan de essentie van de discussie. Die essentie is dat mensen met een handicap zoveel mogelijk willen deelnemen aan het gewone maatschappelijk leven. Daarom streven zij ernaar dat gebouwen bereikbaar en toegankelijk zijn, dat het onderwijs en de arbeidsmarkt voor hen toegankelijk zijn, dat er mogelijkheden zijn om in een `gewone' wijk te wonen (en dus niet apart).
Ook sport is van groot belang voor de deelname van mensen met een handicap aan de samenleving. De wandelsport leent zich uitstekend voor integratie. De vergelijking dat "rolstoelgebruikers evenmin kunnen meedoen aan de Vierdaagse als dat blinden kunnen darten", gaat dan ook niet op.
Vanuit het perspectief van integratie is ook de volgende opmerking misplaatst. "We zijn een wandelsportvereniging, met het doel de wandelsport te bevorderen. We zijn er niet om de rolstoelsport te stimuleren." De KNBLO zou zich juist kunnen profileren als een organisatie die de rol van de sport bij de maatschappelijke integratie van mensen met een handicap serieus neemt. Dat zou zij kunnen doen door de reglementen aan te passen. Die schrijven immers voor dat de Nijmeegse Vierdaagse te voet moet worden afgelegd. Daardoor moeten rolstoelgebruikers nu buiten-reglementair deelnemen en komen zij niet in aanmerking voor het Vierdaagsekruisje.


foto Jan van Teeffelen, Nijmegen Een gelijke versus een gelijkwaardige prestatie
"Rolstoelgebruikers leveren geen gelijke prestatie aan wandelaars."
Dat is inderdaad waar. Er is een verschil in fysiek opzicht tussen een wandelprestatie en een prestatie met een handbewogen rolstoel. Zo is er ook een verschil tussen de prestatie van een jongen van twaalf, een zeer goed getrainde wandelaar en een zwaar bepakte militair. Prestaties worden bij de Vierdaagse nooit vergeleken. Het gaat om een gelijkwaardige deelname zonder wedstrijdelement voor iedereen, "ongeacht nationaliteit, ras of godsdienst".
Rolstoeldeelnemers willen niet voor `spek en bonen' meedoen. Zij wensen een gelijkwaardige beloning voor een gelijkwaardige prestatie.


Wel of niet veilig?
Tijdens de Vierdaagse passen rolstoelgebruikers hun tempo aan, aan de loopsnelheid van de wandelaars en rijden zij met niet meer dan twee rolstoelgebruikers naast elkaar. Dit is een afspraak met de KNBLO.
Een deelnemer: "Ik heb me tijdens de Vierdaagse altijd correct gedragen, net als de andere gehandicapten. We hebben afstand gehouden van de wandelaars. Er is geen sprake van dat we voor hen een obstakel zouden zijn. Ik heb tijdens de tocht ook geen enkele klacht van wandelaars gehad, alleen maar leuke reacties."
Op basis van een enquête onder circa 750 deelnemers aan de Vierdaagse van 1996 is geconstateerd dat "deelname van rolstoelgebruikers aan de Nijmeegse Vierdaagse kan. Er zijn geen feitelijke belemmeringen geconstateerd. Met name verwachte knelpunten op smalle stukken bleven uit. De snelheid van de rolstoelgebruikers is over het algemeen even snel als de snelheid van de wandelaars."
Desondanks menen sommigen "dat de veiligheid van wandelaars in het geding is. Wielen zijn hinderlijk, zo niet gevaarlijk voor andere wandelaars." Anderen zeggen daarentegen: "Wanneer je in een groep loopt, maakt het niet uit of je nou even rekening houdt met een rolstoel of iemand die voor je loopt te strompelen."
In de Vierdaagse 1995 en 1996 hebben zich geen incidenten met rolstoelgebruikers voorgedaan.


Blijft het nog wel beheersbaar?
"Wanneer rolstoelgebruikers in grote aantallen deelnemen wordt de Vierdaagse voor de organisatie moeilijk beheersbaar."
Dit probleem is onderkend door de Vierdaagseleiding. Voor 1996 werd een limiet van 75 rolstoelgebruikers ingesteld. Het gaat hier echter om een luxe-probleem, aangezien er toen `slechts' 15 rolstoelgebruikers deelnamen. Voor de komende jaren wordt ook geen enorme toeloop van rolstoelgebruikers verwacht. Dit heeft te maken met de fysieke prestatie die moet worden geleverd en de trainingsarbeid die hiervoor moet worden verricht.


Links
Home Discussie Actueel Argumenten Voorgeschiedenis Achtergrond
WIG - Werkgroep Integratie Gehadicapten, e-mail wig@xs4all.nl
Ontwerp André van Toly.
Voor het laatst veranderd: .