Achtergrond: organisaties
Gehandicaptenorganisaties | Sponsors


WIG - Werkgroep Integratie Gehandicapten

Canisiussingel 19b
6511 TE Nijmegen

Telefoon: 024-3650100
Fax: 024-3226588
E-mail: wig@xs4all.nl


De Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) is een vrijwilligersorganisatie in Nijmegen van mensen met en zonder handicap. De WIG behartigt belangen van mensen met een lichamelijke handicap op terreinen als toegankelijkheid, arbeid, wonen, verkeer en vervoer en gemeentelijk beleid. Doel is maatschappelijke en sociale integratie. Daarbij ligt het accent op de mogelijkheden die mensen hebben, niet op hun beperkingen.


Gehandicaptenraad

Postbus 169
3500 AD Utrecht

(Tekst)telefoon: 030-2970999
Telefax: 030-2970111


De Gehandicaptenraad is een landelijke koepelorganisatie van 70 patiënten- en gehandicaptenorganisaties en ouders van kinderen met een handicap. Reumapatiënten, mensen met een dwarslaesie, blinden, slechtzienden, doven, mensen met astma, zijn via hun belangenorganisatie aangesloten bij de Gehandicaptenraad. Bovendien heeft de Gehandicaptenraad 13 buitengewone leden, waaronder Provinciale Overlegorganen Gehandicaptenbeleid en andere regionale organisaties. De Gehandicaptenraad heeft als doel de positie van mensen met een functiebeperking te verbeteren. Een greep uit de activiteiten: wegnemen van fysieke barrières, strijden tegen discriminatie en vooroordelen, lanceren van voorstellen voor een nieuwe wet. Daarnaast worden diverse projecten uitgevoerd op het gebied van onder andere mobiliteit, hulpmiddelen, volksgezondheid, juridische ondersteuning, seksualiteit en onderwijs.


NEBAS - De Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten

Bondsbureau NEBAS
Postbus 200
3980 CE Bunnik

(Tekst)telefoon 030-6561818
Fax: 030-6571840

Per 1 augustus:
Telefoon 030-6597300
Fax 030-6597373


De NEBAS, Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten, is de spil voor sporters die net even wat anders nodig hebben. De NEBAS ontwikkelt voor zowel recreanten als wedstrijdspelers sporten en activiteiten die afgestemd zijn op de individuele kwaliteiten. Eigenlijk kan iedereen die aangepast wil sporten bij de NEBAS terecht voor een aanbod op maat.
Bij de NEBAS zijn ongeveer 350 sportverenigingen aangesloten, waar ruim 15.000 sporters actief zijn.


Home Discussie Actueel Argumenten Voorgeschiedenis Achtergrond
WIG - Werkgroep Integratie Gehadicapten, e-mail wig@xs4all.nl
Ontwerp André van Toly.
Voor het laatst veranderd: .